Nazorg bij klachten

Wij doen onze uiterste best om je een optimale behandeling aan te bieden maar stellen het zeer op prijs als je eventuele opmerkingen of klachten hebt en deze met ons wilt bespreken. Je kan altijd telefonisch of per e-mail een afspraak met ons maken.

Een goede nazorg bij klachten

Wij maken graag een aparte afspraak met je zodat wij de tijd kunnen nemen om je klachten of op- en aanmerkingen met je te bespreken.

Bemiddelingsgesprek

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) neem dan contact op met het secretariaat van de NVH.

Klachtencommissie

Wanneer ook een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat oplevert kan je contact opnemen met de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is ondergebracht bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort.

Nazorg bij klachten

De nazorg wordt door KAN Skin Clinic persoonlijk gedaan maar je kan er ook voor kiezen om contact op te nemen met de NVH of KCP.