Klachtenprocedure

Bij KAN Skin Clinic streven we ernaar om je de best mogelijke behandelingen te bieden.

We hopen dan ook dat je tevreden bent over ons en onze behandelingen. Mocht het onverhoopt voorkomen dat je ontevreden bent, dan hechten wij er veel waarde aan dat je je opmerkingen of klachten rechtstreeks met ons bespreekt. We zullen je klacht(en) altijd serieus nemen en proberen om samen tot een oplossing te komen.

Wij vinden het belangrijk om voldoende tijd te nemen om je klachten, opmerkingen en suggesties te bespreken. Daarom maken we graag een aparte afspraak met je, zodat we je persoonlijke aandacht kunnen geven.

Bemiddeling

Mocht je na het bespreken van je klachten niet tevreden zijn met de uitkomst van het gesprek, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Zij kunnen je verder helpen met bemiddeling.

Klachtencommissie

Indien een bemiddelingsgesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, kun je contact opnemen met de Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn (KCP). Het secretariaat van de KCP is gevestigd bij het Nederlands Paramedisch Instituut in Amersfoort.

Bij KAN Skin Clinic streven we ernaar om je persoonlijk te begeleiden in het afhandelen van klachten. Mocht je echter de voorkeur geven aan externe ondersteuning, dan kun je ook contact opnemen met de NVH of KCP.