Vergoedingen

Voor huidtherapeutische behandelingen kun je een gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgen. Dit is afhankelijk van de behandeling en van jouw verzekering en zorgverzekeraar. Raadpleeg altijd jouw zorgverzekeraar om te verifiëren voor welke vergoeding je in aanmerking komt.

KAN Skin Clinic heeft (via tussenpersoon Human Health Care) contracten met alle zorgverzekeraars voor compressiemiddelen, borstprothesen en verbandmiddelen. De kousen worden vergoed vanuit de basisverzekering.

behandelingen
Team KAN Skin Clinic

Toegankelijkheid

De huidtherapeut is direct toegankelijk, je kunt er in de meeste gevallen zonder verwijsbrief terecht. Er zijn enkele zorgverzekeraars die om een verwijsbrief vragen. Voor oedeemtherapie heb je altijd een verwijzing nodig.